Välj ditt språk

Gott in Dosen

Bilder av de små kyrkorna på landsvägarna i Grekland.

I sitt projekt ”Doserad Gud" visar Dan Hummel bilder av de små kyrkorna på landsvägarna i Grekland.

Vad som vid första anblicken ser ut som gamla brevlådor eller hastighetskameror visar sig efter närmare granskning vara små bönehus. Populärt kallade "Proskinitaria" och dekorerade med små bilder av helgon och ljus, tjänade de en gång som platser för bön för jordbrukare i avlägsna regioner. Idag är de oftast minnesplatser av olycksoffer eller personer som haft tur och precis klarat livhanken.

Mönstren är oändliga: vitt, grått, blått eller grönt, vanligen tillverkade av tunn plåt, murverk eller trä, med torn eller dörrar, fantasin bestämmer utseendet. Fantastiska är ibland "tillbehören" som sträcker sig ända till världsliga behov och till och med kan bestå av öppnade Ouzo eller Coca Cola-flaskor.

På grund av den höga olycksfrekvensen i Grekland är antalet små kyrkor i vägrenarna otaliga och antalet möjliga motiv för denna fotoserie är därmed nästan oändligt. Det är just denna mångfald som betraktaren finner i dessa bilder, där vittnesmål från grekisk fromhet presenteras på avstånd och låter tankarna vandra.

Fångade i bilderna, fortfarande omhändertagna eller redan försummade, står de små kyrkorna i Grekland som platser för hågkomst vid vägkanten. Några av de små kyrkorna har inte vårdats under en lång tid och har själva blivit offer för trafikolyckor - rostade eller brända - men är de verkligen obebodda?

Dan Hummel - Radiointerview zur Ausstellung Gott in Dosen

Radio bidrag till utställningen "Doserad Gud" av Domradio, Köln (tyska) (MP3)

Tack för inlägget och ditt intresse för mitt arbete till:
www.domradio.de

Radiointervjuer till utställningen "Doserad Gud" - del 1 (tyska) (MP3)

Radiointervjuer till utställningen "Doserad Gud" - del 2 (tyska) (MP3)

Tack för det stöd och den varmt välkommen till: Freier Lokalrundfunk Köln (FLoK)

Bilder och text © Dan Hummel - Kopiera och skriv ut endast med tillstånd.

© 2024 Dan Hummel All rights reserved.
Möchten sie Einladungen zu aktuellen Ausstellungen erhalten? Hier können sie Ihre Mailadresse in den Verteiler eintragen.